Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

How wonderful it is, to be silent with someone.
Kurt Tucholsky (via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
aagaatttaa
Reposted fromgruetze gruetze viatwice twice
aagaatttaa
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatwice twice
aagaatttaa
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viatwice twice
aagaatttaa
6137 9ff3 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viatwice twice
2574 821c 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viatwice twice
1941 5523 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viatwice twice
aagaatttaa
8277 63fc
Reposted fromcalifornia-love california-love viatwice twice
aagaatttaa
8456 aa75 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatwice twice
aagaatttaa
4659 2bbf 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatwice twice
aagaatttaa

June 12 2017

aagaatttaa
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viapierdolony pierdolony
aagaatttaa
4225 2381 500
byle do Wigilii...
aagaatttaa
Ja również nie sypiałam po nocach, przerabiając  raz po raz pytania, na które nie miałam odpowiedzi.  Za każdym razem, gdy powieki zaczynały mi  ciążyć, w umyśle rodziło się kolejne pytanie, zmuszając  oczy do otwarcia. Tak bardzo potrzebny sen nie nadchodził  i każdego kolejnego poranka byłam coraz bardziej  zmęczona, lecz ani trochę mądrzejsza.
— Ahern Cecelia - Kraina zwana Tutaj
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viapierdolony pierdolony
aagaatttaa
9043 1c71 500
aagaatttaa
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viapierdolony pierdolony
aagaatttaa
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapierdolony pierdolony
aagaatttaa
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę.
— Clarissa Pinkola Estés, Biegnąca z wilkami
Reposted frompierdolony pierdolony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl