Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

9821 2e5e 500

irina-irina-irina:

Monica Bellucci

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacalvados calvados
aagaatttaa
0906 2027 500
mam lat 25
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viacalvados calvados
aagaatttaa
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viacalvados calvados
aagaatttaa
2803 03e1
Reposted fromatlantyda atlantyda viacalvados calvados
aagaatttaa
Jeśli nie czujesz, że sam z siebie chcesz być lepszy dla człowieka, którego kochasz, odejdź. Widocznie nie kochasz go wystarczająco mocno.
www.malvina-pe.pl
aagaatttaa
2482 6e3e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapierdolony pierdolony

June 14 2017

How wonderful it is, to be silent with someone.
Kurt Tucholsky (via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
aagaatttaa
Reposted fromgruetze gruetze viatwice twice
aagaatttaa
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatwice twice
aagaatttaa
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viatwice twice
aagaatttaa
6137 9ff3 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viatwice twice
2574 821c 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viatwice twice
1941 5523 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viatwice twice
aagaatttaa
8277 63fc
Reposted fromcalifornia-love california-love viatwice twice
aagaatttaa
8456 aa75 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatwice twice
aagaatttaa
4659 2bbf 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatwice twice
aagaatttaa

June 12 2017

aagaatttaa
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viapierdolony pierdolony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl